CIT Estoński – niższe podatki dla sp zoo

CIT Estoński to jedna z najbardziej popularnych metod skutecznego obniżenia obciążenia podatkowego. Wiąże się z pewnymi ograniczeniami i trzeba spełnić kilka warunków.

Stan na dzień 14.02.2023

Strona główna » CIT Estoński – niższe podatki dla sp zoo

CIT Estoński to stsunkowo nowy rodzaj opodatkowania spółek, pozwalający na uniknięcie płacenia podatku CIT w klasycznej formie rocznej. W CIT Estoński podatek płacimy dopiero w momencie wypłaty zysków. Dopóki środki znajdują się na koncie spółki, dopóty spółka może nimi dysponować, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek podatku.

Dla kogo jest CIT Estoński?

Formy prawne:  spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne

Spełniające następujące warunki (łącznie): 

  • przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki
  • zatrudniają na podstawie:
    • umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym) albo
    • innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wydatki na wynagrodzenia innych umów niż umowa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS
  • udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne
  • nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną
  • za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym mają być opodatkowane ryczałtem.

Co będzie podstawą opodatkowania?

Co do zasady, podstawą opodatkowania będzie zysk netto przedsiębiorstwa, ale w momencie wypłaty zysku. Zazwyczaj rozumiemy przez to wypłatę dywidendy wspólnikom, natomiast w przypadku CITu Estońskiego pojawia się dodatkowo (i będzie często wymieniane) pojęcie Ukrytych Zysków. Oznacza to, że każde działanie spółki, dostarczające wartość, mogącą być ekwiwalentem dywidendy podlega opodatkowaniu CIT. Dokładną listę czynności znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów (link na końcu artykułu). Pewnym przykładem takiej czynności może być…

Leasing samochodu osobowego na cele mieszane

Jeżeli zdecydujesz się na leasing samochodu na cele mieszane, np. dla pracownika lub zarządu, będziesz mógł zaliczyć 50% kosztów do kosztu działalności, natomiast drugie 50% zostanie zakwalifikowane jako ukryty zysk (korzyść w 50% dla np. udziałowca) i od tej wartości będziesz musiał odprowadzić podatek CIT. Jest to jeden z przykładów jak działają ukryte zyski w tej formie opodatkowania i warto o tym pamiętać, szczególnie że CIT Estoński jest dość świeżym pomysłem w Polsce i prawo wciąż ulega zmianom.

Ile w praktyce zapłacę podatku

Należy przypomnieć, że podatek zapłacisz w momencie wypłaty dywidendy, a najlepiej obrazuje to test ze strony Ministerstwa Finansów. Pamiętaj, że posiadasz status małego podatnika, jeżeli w ostatnim roku podatkowym nie przekroczyłeś wartości sprzedaży brutto w kwocie 2 mln euro. 

Mały podatnik: 

Duży podatnik: 

Czy to skomplikowane?

Z pewnością Twoja księgowa musi znać się na zagadnieniach tej nowej formy opodatkowania, ponieważ z księgowego punktu widzenia CIT Estoński jest formą ryczałtu, co zmienia sposób prowadzenia księgowości. Jednak, z praktycznej strony przedsiębiorcy takie rozwiązanie pozwala na stosunkowo proste obniżenie opodatkowania, szczególnie dla firmy, której działania rozciągają się na większy okres czasu niż jeden rok. Zanim zdecydujesz się na zmianę CITu, odwiedź strony MS, w szczególności:

https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001171

Najlepsze lokaty dla firm w 2023

5 lutego, 2023|Categories: Inwestowanie|

Najlepsze lokaty dla firm w 2023 Na progu 2023 najlepsze lokaty dla firm dają zarobić nawet 8 proc. w skali roku. Przy czym niektóre dostępne są tylko dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub wymagają [...]

5 zalet funduszy venture capital

24 stycznia, 2023|Categories: Wiedza|

5 zalet funduszy typu Venture Capital Inwestycja w młode i dynamiczne przedsiębiorstwa to coraz popularniejsza forma inwestowania. Fundusze venture capital (VC) oferują inwestorom szansę na zysk z ryzykownych, ale potencjalnie bardzo dochodowych inwestycji. [...]

Finansowanie inwestycji w nieruchomości

24 stycznia, 2023|Categories: Uncategorized|

Finansowanie inwestycji w nieruchomości Kredyt w banku to niejedyna metoda na sfinansowanie projektów związanych z nieruchomościami. Omawiam inne rozwiązania, z których inwestor może zdobyć kapitał na realizację przedsięwzięć wymagających mniejszego bądź większego kapitału. [...]

Zarabianie na wynajmie mieszkań w 2023

18 stycznia, 2023|Categories: Nieruchomości|

Zarabianie na wynajmie mieszkań coraz bardziej się opłaca Wzrost cen nieruchomości oraz stawek najmu sprawił, że zwiększyła się opłacalność inwestowania w mieszkania na wynajem. Jednak dodatnią rentowność można osiągnąć tylko przy zakupie lokalu [...]