Finansowanie inwestycji w nieruchomości

Kredyt w banku to niejedyna metoda na sfinansowanie projektów związanych z nieruchomościami. Omawiam inne rozwiązania, z których inwestor może zdobyć kapitał na realizację przedsięwzięć wymagających mniejszego bądź większego kapitału.

Jak sfinansować inwestycje w nieruchomości?

Co do zasady inwestowanie w nieruchomości wymaga posiadania większego kapitału. Jednak nie zawsze dysponujemy wystarczającymi środkami, by dokonać transakcji i przeprowadzić niezbędne prace. Co wtedy?
Podpowiadam, skąd wziąć pieniądze na realizację projektu o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

Kredyt inwestycyjny / kredyt deweloperski

Najpopularniejsze źródło finansowania inwestycji w nieruchomości. Problem w tym, że w ostatnich miesiącach stało się mniej dostępne. W obawie o pogarszającą się koniunkturę banki zaostrzyły kryteria przyznawania środków.
W dodatku z powodu wzrostu stóp procentowych średnie oprocentowanie kredytu dla firm zwiększyło się z 3 do 9 proc. Podobnie podrożał kredyt hipoteczny. W efekcie spadła zdolność kredytowa inwestorów.

Uzyskanie kredytu inwestycyjnego wiąże się z wieloma formalnościami. Bank wymaga m.in. biznesplanu, w którym wnioskodawca wykazuje opłacalność planowanego przedsięwzięcia.

Private debt

Środki na inwestycje w nieruchomości mogą też wyłożyć inni inwestorzy. Działają oni w formie funduszu albo spółki celowej.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy zaletą tego rozwiązania jest swoboda w kształtowaniu warunków umowy. Oznacza to m.in. większą przychylność dla bardziej ryzykownych projektów, co przekłada się na większą dostępność kapitału.

Crowdfunding

To inaczej zbiórka społecznościowa dokonywana za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform internetowych. Umożliwia pozyskanie kapitału również od osób indywidualnych dokonujących drobnych wpłat.
Rozwiązanie polecane podmiotom zbyt małym na emisję obligacji lub akcji. W porównaniu z tymi możliwościami crowdfunding jest też obarczony mniejszymi wymaganiami.

W ramach crowdfundingu projektodawca (emitent) pozyskuje kapitał:

  • w zamian za zbycie udziałów na rzecz podmiotów wpłacających (crowdinvesting),
  • w formie pożyczki udzielanej przez wpłacających (lending crowdfunding).Limit jednej zbiórki wynosi 2,5 mln euro. Od listopada ma to być 5 mln euro. Podmiot chcący zorganizować zbiórkę społecznościową musi przygotować dokument na kształt prospektu, w którym opisze planowane przedsięwzięcie.

Leasing

Ten model finansowania nie sprawdzi się w każdym biznesie. Jednak jeśli zamierzamy zarabiać na wynajmie lub prowadzić działalność np. hotelową, weźmy leasing pod uwagę.
Ze względu na formę zabezpieczenia uzyskamy go łatwiej niż kredyt. W porównaniu z tym ostatnim leasing wymaga też mniejszych formalności. Ponadto, w zależności od rodzaju umowy, możemy osiągnąć korzyści podatkowe.

Dla inwestora kupującego nieruchomość w całości ze środków własnych szczególnie atrakcyjny może być leasing zwrotny. Polega on na sprzedaży obiektu firmie leasingowej i dalszym jego użytkowaniu na podstawie umowy leasingu. Po jej zakończeniu i spłacie wszystkich rat prawo własności przechodzi ponownie na leasingobiorcę. W międzyczasie może on obracać kapitałem i sfinansować nim np. modernizację lub wyposażenie budynku czy lokalu.

Obligacje i akcje

Rozwiązania adresowane raczej do dużych przedsiębiorstw o określonej formie organizacyjnej. Zdobycie pieniędzy z tych źródeł jest dość kosztowne, czasochłonne i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów i uzyskania wielu pozwoleń (w tym Komisji Nadzoru Finansowego).

Pożyczka prywatna

W ramach tego źródła przedsiębiorca zawiera umowę pożyczki z osobą fizyczną. Teoretycznie może w ten sposób pozyskać nieograniczone środki na inwestycje w nieruchomości.
Warunki i koszty (oprocentowanie) finansowania ustalane są indywidualnie. Mogą być lepsze niż w banku. Wszystko zależy od zdolności negocjacyjnych przedsiębiorcy.

Od uzyskanej kwoty podmiot zaciągający pożyczkę płaci do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5 proc.