Jak jednocześnie inwestować i obniżyć podatek – IKZE

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualny Kapitał Zabezpieczający Emeryturę) to oba programy oszczędnościowe w Polsce. Oba pozwalają na oszczędzanie na emeryturę i oferują pewne ulgi podatkowe. IKE jest planem oszczędnościowym ogólnym, podczas gdy IKZE jest planem specjalizowanym przeznaczonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających wysokie dochody. Oba plany mają limit składek i różne ulgi podatkowe.

Strona główna » Jak jednocześnie inwestować i obniżyć podatek – IKZE

IKZE (Indywidualny Kapitał Zabezpieczający Emeryturę) zostało wprowadzone przez polski rząd w 2017 roku jako część reformy emerytalnej. Celem tej reformy było zwiększenie poziomu oszczędności na emeryturę w Polsce oraz zwiększenie liczby osób, które będą mieć dostęp do dodatkowych środków na emeryturę. IKZE jest jednym z elementów tej reformy, który ma na celu umożliwienie oszczędzania na emeryturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających wysokie dochody.

Czym się różni IKE od IKZE?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to ogólny program oszczędnościowy, który pozwala na oszczędzanie na emeryturę i oferuje pewne ulgi podatkowe.

Natomiast IKZE (Indywidualny Kapitał Zabezpieczający Emeryturę) jest specjalizowanym programem oszczędnościowym, przeznaczonym dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających wysokie dochody, którego celem jest umożliwienie oszczędzania na emeryturę i oferowanie ulg podatkowych.

Dlaczego IKZE może mi pomóc zmniejszyć podatek?

IKZE pozwala zmniejszyć podatek poprzez odliczanie wpłat na konto inwestycyjne z zeznania rocznego. Jednym słowem, kwota wpłaty podlega odliczeniu od wartości przychodu w danym roku. Niestety kwoty mają ograniczenia i istnieją dwa limity wpłat na IKZE, w zależności czy oszczędzający na IKZE jest osobą prowadzącą  pozarolniczą działalność (1,8 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego), czy nie prowadzi takiej działalności (1,2 przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego).

Limit rocznych wpłat w roku 2023, na IKZE wynosi 8 322 zł dla osób zatrudnionych lub 12 483 zł dla samozatrudnionych.

Dla przykładu, maksymalna korzyść podatkowa dla osób zatrudnionych może wynieść 2663 zł, a dla samozatrudnionych 3994 zł, przy opodatkowaniu stawką 32%. Oczywiście, każdy przypadek będzie nieco inny i trzeba korzyść skalkulować dla własnych przychodów i skali podatkowej.

Jak działa IKZE w praktyce?

➞ Konto IKZE otwieramy samodzielnie, i samodzielnie dokonujemy wpłat;

➞ Mamy możliwość niezależnego dysponowania środkami na nim zgromadzonymi i sami decydujemy, czy mają być one inwestowane (np. w fundusze, akcje, czy dowolne instrumenty dostępne u operatora), czy po prostu czekać na czas wypłaty;

➞ W momencie, w którym uznamy, że czas zakończyć program, możemy środki wypłacić na danych zasadach.

Jak otworzyć konto IKZE?

Aby otworzyć konto IKZE, należy wykonać kilka kroków:

  1. Wybór instytucji finansowej, w której chcesz otworzyć konto. Może to być np. bank, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz inwestycyjny, doradca finansowy.
  2. Złożenie wniosku o otwarcie konta. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale lub przez internet.
  3. Przekazanie potwierdzenia wpłaty na konto IKZE.
  4. Wprowadzenie danych dotyczących składanych wpłat oraz informacji dotyczących opodatkowania do zeznania podatkowego.

W praktyce, prawie każdy bank oferuje konto IKZE, wraz z usługą maklerską, a otwarcie rachunku zajmuje niewiele czasu.

Co mogę zrobić ze środkami wpłaconymi na IKZE?

Środki wpłacone na IKZE mogą być wykorzystane na trzy sposoby:

  1. Wypłacenie w okolicznościach ściśle określonych w ustawie, takich jak np. wyjazd na emeryturę lub w przypadku niezdolności do pracy.
  2. Inwestowanie w produkty finansowe, takie jak np. fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje.
  3. Przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (IKE).

Znaczna część osób korzystających z IZKE przeznacza środki na zakup instrumentów giełdowych, w celu inwestycji długoterminowych.

Co jeżeli będę chciał wypłacić środki z IKZE?

Z IKZE możemy wypłacić nasze środki w każdej chwili, ale musimy pamiętać, że to będzie miało konsekwencje podatkowe.

W sytuacji wycofania środków przed ukończeniem 65. roku życia lub braku wpłat przez co najmniej 5 lat, musimy zapłacić podatek. Wypłacając środki z IKZE otrzymamy całą kwotę, ale sami jesteśmy odpowiedzialni za opodatkowanie tej kwoty w PIT. Zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT wg skali podatkowej – wliczamy wypłatę do przychodu w danym roku podatkowym.

Aby wypłacić środki z IKZE na korzystniejszych zasadach, należy spełnić kilka warunków:

  1. Wiek: należy mieć ukończone 65 lat.
  2. Czas trwania konta: konto IKZE musi być założone co najmniej 5 lat kalendarzowych.
  3. Zakończenie wpłat: wpłaty na konto IKZE nie mogą być dokonywane w momencie wypłaty środków.

Jeśli spełnione są powyższe warunki, środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.


Aktualne informacje znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/roczny-limit-wplat-na-ikze