Pałac Cieciszów

Pałac Cieciszów to wyjątkowa inwestycja, której celem jest rewitalizacja historycznego Pałacu z XWII, celem stworzenia przestrzeni na wynajem: wydarzeń i noclegów.

Cieciszów spółka z o. o. jest właścicielem nieruchomości położonej w województwie lubuskim, gminie Szprotawa. Celem spółki jest nadanie nowej funkcji historycznemu zespołowi folwarcznemu.

Udziałowcy spółki operują w branży wydarzeń, prowadząc obiekt www.cicha23.pl oraz www.kimuraglaping.pl i zamierzają wykorzystać nabyte doświadczenie, tworząc produkt dla podobnej grupy odbiorców – miejsce wydarzeń dla klientów indywidualnych oraz biznesowych, o wyróżniającym się standardzie.

Spółka za pomocą pozyskanego kapitału zamierza rozpocząć remont obiektu w następujących etapach:

  1. Remont pałacu oraz budynku stajennego, w celu uruchomienia działalności spółki
  2. Remont budynków gospodarczych w celu powiększenia zaplecza noclegowego
  3. Rewitalizacja parku oraz adaptacja pozostałych budynków na usługi dodatkowe

Nowi udziałowcy obejmą udziały w spółce z o. o. stając się współwłaścicielami nieruchomości oraz partycypantami w zyskach przedsiębiorstwa.

Zespół pałacowo-parkowy Cieciszów, położony jest nad rzeką Szprotawa i obejmuje łącznie 4,72 ha, w tym 1,35 ha części pałacowej i 3,44 ha parkowej. Zabudowa gospodarcza powstawała od XIII wieku, natomiast sam dwór powstał około połowy XIX w. W skład zabudowy pałacowej wchodzą:

  • pałac
  • budynek bramny
  • budynek gospodarczy z bramą
  • czworak
  • stajnia
  • dwa budynki gospodarcze

Budynki zgrupowane są dookoła podwórza gospodarczego, założonego na nieregularnym planie. Neoklasycystyczny pałac, nieco odsunięty od pozostałych, jest położony w północno-zachodnim narożniku założenia i zwrócony fasadą w kierunku folwarku. Posiada belweder oraz obszerny hol z zabiegowymi, drewnianymi schodami. Warto zwrócić uwagę architekturę dworu, który miesza styl włoski i berliński, będąc unikalnym w rejonie zabytkiem.

Pozostałe budynki pełniące role gospodarcze zostały ustawione w podkowę, zamykającą szczelnie dziedziniec z pozostałych stron. Wjazd do pałacu i jednocześnie na teren folwarku prowadzi przez dwa przejazdy umieszczone w budynkach bramnych ustawionych przelotowo po obu stronach dziedzińca. Od północy brama wyprowadza na mostek, a po drugiej stronie Szprotawki rozpoczyna się brukowany trakt, prowadzący w kierunku pól i parku pałacowego rozciągającego się wzdłuż rzeki.

Zachowanie nieregularnego kształtu podwórza oraz różnorodność wyrazu architektonicznego poszczególnych obiektów, decyduje o malowniczości, sielskości i unikalności tego miejsca.

Typ inwestycji: rozwój nieruchomości Maison De Plaisance w formule wynajmu eventowego

Właściciel: Cieciszów sp. z o. o.

Wartość udziałów na dzień wyceny: 8 400 000 PLN

Przedsprzedaż: Nowi Udziałowcy – 420 udziałów po 10 000 – 50%

Udziały objęte: 420 udziałów po 10 000 – 50%

Cel sprzedaży udziałów – 100% rewitalizacja pałacu i przestrzeni eventowej – uruchomienie działalności w trzecim roku od sprzedaży udziałów

Docelowa wartość spółki:

30 712 978 PLN – w horyzoncie 10 letnim

51 197 921 PLN – w horyzoncie 15 letnim

Roczna stopa zwrotu:

11,79% – w horyzoncie 10 letnim

20,49% – w horyzoncie 15 letnim

Założenie podworskie w Cieciszowie wyróżnia się spośród innych przykładów architektury folwarcznej na północnym obszarze Dolnego Śląska swoim nieregularnym układem. Region ten posiada charakterystyczne zabudowania o prostym, czytelnym rozplanowaniu, których podwórza ujęte są w prostokąt. Układ założenia w Cieciszowie może sugerować jego wczesne powstanie lub stopniowy rozwój na przestrzeni lat. Składa się ono z podwórza otoczonego budynkami gospodarczymi oraz dworu i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Szprotawy. Na teren założenia dworskiego prowadzą dwa wjazdy. Główny, od strony północno-wschodniej oraz drugi po przeciwległej stronie. Dostęp na teren możliwy był poprzez budynki bramne.

Położenie inwestycji:

Województwo Lubuskie

Cieciszów, Szprotawa

Założenia projektu:

Poszukiwany kapitał: 4 200 000

Oferowany procent udziałów: 50%

Forma prawna: spółka z o. o.

Cel inwestycji:

Odbudowa głównego budynku (pałacu) wraz z budynkiem oborniczym, mająca na celu przystosowanie obiektu do funkcji wydarzeń i noclegów.

Korzyści dla inwestora:

Udział w całości nieruchomości

Udział w zyskach (dywidenda)

Wzrost wartości nieruchomości